Få en gratis analyse av driftsavtalene dine

Å finne avtalen som passer best for din bedrift kan være komplisert og tidkrevende.
Som medlem i Spartacus Forvaltning slipper du å gjøre denne jobben selv.
Vi gjør det for deg. Vi forhandler fram innkjøpsavtaler på vegne av hele vår medlemsmasse.
På grunn av dette står vi langt sterkere i forhandlinger med leverandører enn hver enkelt bedrift gjør alene.

Hos oss får du de beste innkjøpsavtalene – alltid!